Verlofaanvraag

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties staat hieronder vermeld. Het is ook verkrijgbaar bij de locatieleider Marlijn Meinders. U kunt de ingevulde aanvraag per mail (dir.bernardus@konot.nl) of op school inleveren bij de locatieleider.

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties is te vinden onderaan deze pagina.

Voor informatie over schoolverzuim, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Contactgegevens:
mevrouw R. Wolbers
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal
Tel: (0541) 588111
E-mail:r.wolbers@oldenzaal.nl

Meer informatie over leerplicht kunt u ook vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht