Missie en visie

Ons motto is:

 

De Bernardus, een school waar je groeit om jezelf te kunnen zijn!

Basisschool Bernardus werkt volgens de volgende visie:

Op onze school krijgt ieder kind de kans om het beste uit zichzelf te halen. Daarom leren we de kinderen de leiding over zichzelf te nemen.
We werken in een veilige, vertrouwde omgeving doelgericht samen. We leren de kinderen kiezen en bieden ruimte om talenten te laten groeien.
Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen we samenwerken aan de ontwikkeling van het kind.
 

Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen wanneer ze zich veilig voelen. Wij gaan ervan uit dat elk kind: - gelukkig wil zijn, - wil dat zijn klasgenoten gelukkig zijn, - wil dat de juffen en meesters gelukkig zijn. Daarom hebben we maar één regel op school: We doen normaal en zijn bijzonder. Aan de hand van deze eenvoudige, maar duidelijke regel geven we kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheden en eigenaarschap voor de eigen leer- en leefomgeving. Hiervoor hebben we onder andere ook een leerlingenraad opgericht.

We willen dat elk kind zich naar eigen kunnen maximaal ontwikkeld. Daarvoor is passend onderwijsaanbod bijzonder belangrijk. We stellen het onderwijsaanbod in groepsplannen passend bij het niveau van de leerlingen samen. Op die manier kunnen we de optimale aandacht op het goede moment op de beste manier voor elk kind bieden.

Het werken met de groepsplannen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele onderwijsteam (directie, ib-ers en leerkrachten).

In de ochtenden besteden we de meeste lestijd aan de basisvakken rekenen, lezen en taal. De wereldoriënterende, creatieve, en gymlessen geven we in de middag. We zoeken voor elk kind naar kansen om zijn of haar talent te benutten. We zijn blijvend in ontwikkeling en zoeken de samenwerking met ouders om ons onderwijs steeds te verbeteren. De samenwerkende driehoek, ouders-leerling-school, is voor ons essentieel. Om ervoor te zorgen dat iedereen steeds goed op de hoogte is van de ontwikkeling van onze kinderen houden we onder andere kennismakingsgesprekken, kindgesprekken, driehoeksgesprekken en een inloopspreekuur. Daarnaast hebben we een Leerling Lighthouse Team, ouderraad en medezeggenschapsraad.