Leerlingteams

 

 

Op onze school willen wij graag dat kinderen, juffen, meesters en ouders/ verzorgers gelukkig zijn. We vinden dat leerlingen ook het recht hebben om hun vaardigheden te oefenen, hun talenten in te zetten om zich maximaal te kunnen ontwikkelen en hiermee hun persoonlijk leiderschap te vergroten.

Dit kunnen leerlingen doen via het Leerlingen Teams. Deze teams bestaan uit leerlingen uit groep 4 t/m 8. De leerlingen van groep 1 t/m 3 worden spelenderwijs betrokken.

 

Het opstarten van de Leerlingen Teams

Leerlingen kunnen aan het einde van het schooljaar aangeven of er nog veranderingen moeten plaats vinden in de soorten teams. Leerlingen kunnen suggesties ingeven bij Leerling Lighthouse Team. Het Leerling Lighthouse Team beslist uiteindelijk, met de input van de leerlingen, welke teams er aan het begin van het schooljaar starten.

Hierbij is er rekening mee gehouden dat we nu regelmatig bezoek mogen ontvangen van andere scholen. Voorbeelden van de verschillende soorten Leerlingen Teams zijn: het theaterteam, presentatieteam, rondleidteam, versierteam, persteam, soundteam, pleinwachtteam en het horecateam.

Het Leerling Lighthouse Team zorgt voor een planning voor de vorming van leerlingenteams. Daarnaast maken ze plakkaten om de diverse teams zichtbaar in de gangen waarop leerlingen zich kunnen gaan inschrijven. Op deze plakkaten staat de naam van het team, het doel van het team en een checklist van bijbehorende vaardigheden.

Het Leerling Lighthouse Team maakt een ronde langs de groepen 4 t/m 8 om uit te leggen hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Leerlingen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen leerlingen ieder half schooljaar solliciteren.

Deze leerlingen van groep 4 t/m 8 ontvangen een sollicitatieformulier. Deze nemen ze mee naar huis en kunnen ze later ingevuld inleveren bij het Leerling Lighthouse Team.

De solliciatieronde en bekendmaking wordt gepland door het Leerling Lighthouse Team en het teamlid. Bij de sollicitatieronde zitten leerlingen van het Leerling Lighthouse Team, de Intern Begeleider en een teamlid.

Het Leerling Lighthouse Team bepaalt, in overleg met het teamlid, de Intern Begeleider en het Lighthouse Team, welke leerlingen deelnemen aan de Leerlingen Teams. Zij bepalen samen hoe ze de bekendmaking vorm willen geven. De bekendmaking richting alle ouders zal per nieuwsbrief door het persteam gebeuren.

 

Begeleiding leerlingenteams

Ieder team wordt begeleid door een leerkracht. Deze leerkracht is voor het Leerlingen Team een aanspreekpunt. Samen kan gekeken worden naar het inzetten van de persoonlijk leerpunten, hoe persoonlijk leiderschap in deze rol vergroot kan worden, hoe de rol ingevuld gaat worden, wat de Big Rocks zullen zijn, wat de doelen zijn, etc. Deze Big Rocks worden weggezet in een planning en gedeeld met de leerlingen, team en ouder(s)/ verzorger(s).

Aan het einde van het half jaar vullen alle leerlingen die deel hebben genomen hun evaluatie in en bespreken dit met hun begeleidende leerkracht en het Leerling Lighthouse Team. Dit formulier wordt opgenomen in hun portfolio. Successen worden in het leerlingenteam gevierd op de manier die ze vooraf met elkaar hebben afgesproken.

Voor de verdeling van de leerkrachten is het teamlid dat zitting heeft bij het Leerling Lighthouse Team verantwoordelijk. Dit wordt zichtbaar gemaakt op het bord van de Leerlingen Teams. Daarnaast worden de leerlingenteams in de nieuwsbrief en op de website van de school kenbaar gemaakt.

Het Leerling Lighthouse Team houdt de grote lijnen van de Leerlingen Teams in de gaten. In de gang hangt een wandbord waar de Leerlingen Teams de ruimte hebben om hun nieuws en schema’s kenbaar te maken.

Ieder lid is pro-actief in

- het meenemen van een persoonlijk leerdoel, vanuit de startgesprekken met leerkracht en ouder(s)/ verzorger(s), waarbij duidelijk wordt waarin hij of zij het persoonlijk leiderschap wil oefenen. Het leerdoel wordt tijdens overleg onder de aandacht gebracht en meegenomen in de evaluatie;

- het voor ogen hebben op welke wijze hij of zij in de teamrol kan bijdragen aan het geluk van de leerlingen in de school;

- in het meenemen van zijn of haar persoonlijk mission statement mee naar de vergadering, vanaf het moment dat deze is opgesteld;

- het meebrengen van de map van het Leerlingen Team, waarin de documenten worden bewaard en

- het inbrengen van de ideeën van leerlingen van de school.

 

De Leerlingen Teams zullen bij bijvoorbeeld leiderschapsdagen een rol spelen, maar ook in de dagelijkse schooldag. Hierin blijft onze enige regel ‘Ik wil gelukkig zijn, ik wil dat de klas gelukkig is, ik wil dat de juffen en meesters gelukkig zijn. Daarom doen we gewoon en zijn we bijzonder!’ leidend.