Ouderraad

De ouderraad van basisschool de Bernardus zorgt voor goed contact tussen de ouders/verzorgers en de school. Daarnaast vinden we het belangrijk activiteiten te realiseren die niet vanuit de overheid gesubsidieerd worden.

De ouderraadsleden
Voorzitter en verkeerouder: Nicole Hesselink
Penningmeester: Daniëlle Jannink
Overige leden: Anne Weersink, Judith Egberink, Mirjam Munsterhuis, Maaike Franken Volmerink, Kirsten Beld, Marloes Hofste

Inkomsten/activiteiten
Alle ouders/verzorgers met kind(eren) op basisschool de Bernardus zijn lid van de ouderraad.
Jaarlijks betalen ouders/verzorgers € 45,- per kind. Deze (vrijwillige) bijdrage komt geheel ten goede aan de kinderen op school.
Overige inkomsten die door de ouderraad worden gerealiseerd is de inmiddels reeds twee jaar lopende bloembollenactie.
Ook de kinderen zelf zorgen samen met een groep ouders voor inkomsten door het vouwen en rondbrengen van parochieblaadjes en folders.

Uitgaven
Deze gerealiseerde inkomsten komen natuurlijk ten goede aan onze kinderen. Zo wordt het jaarlijkse schoolreisje georganiseerd door de ouderraad. Elk jaar wordt er met de leerlingenraad overlegd welke wensen er vanuit leerlingen zijn. Het afgelopen schooljaar kwamen zij bijvoorbeeld met een prachtig idee om loungebanken en zitzakken aan te schaffen om heerlijk op te kunnen liggen en lezen.

Contact
Wanneer er goede ideeën of vragen zijn over activiteiten, inkomsten of andere aangelegenheden voor de ouderraad bent u altijd welkom dit met ons te delen op één van onze vergaderingen. Deze staan vermeld in de jaarkalender. Ook kunt contact met ons opnemen via ons e-mail adres: or.bernardus@konot.nl