Opvang

Als school hebben we een inspanningsverplichting t.a.v. BSO. Meer informatie hierover volgt nog. Heeft u vragen dan kunt u deze neerleggen bij locatieleider Marlijn Meinders.