Opvang

Als school hebben we een inspanningsverplichting t.a.v. BSO. Meer informatie kunt u vinden op www.dribbel.nl