Klachtenregeling

We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. Op onze school voeren we beleid gericht op sociaal veiligheid. We hebben een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. Dit sociaal Veiligheidsplan is op stichtingsniveau vastgelegd.