Schoolregels

We willen de kinderen van onze school duidelijk, positief en met eigen verantwoordelijkheid benaderen. Ee positief pedagogisch klimaat wordt volgens ons niet gecreëerd door regels of systemen. Het zit in de houding en het handelen van de mensen die met de kinderen werken. We werken met één schoolregel gebaseerd op het feit dat iedereen gelukkig moet zijn.

De basis:
Elk kind wil gelukkig zijn,
Alle kinderen in de klas moeten gelukkig zijn
De juffen en meesters moeten ook gelukkig zijn

Dit leidt tot de schoolregel:
We doen normaal en zijn bijzonder!

Elke maandag na een schoolvakantie komt de (locatie-) directeur alle groepen langs. Bij dit bezoek worden de drie standaardvragen aan de hele klas gesteld:

Wie wil gelukkig zijn?
Wie wil dat alle kinderen in de klas gelukkig zijn?
Wie wil dat alle meesters en juffen gelukkig zijn?

De laatste dag voor een vakantie evalueert de leerkracht met de groep de afgelopen periode. Hierin wordt ook uitgegaan van de drie basisvragen.

Abnormaal gedrag
Bij abnormaal gedrag treden we als schoolteam effectief en direct op. We benoemen dat we niet gelukkig worden van het gedrag. Vervolgens steken we in op een positieve oplossing.