Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsplan beschrijven we hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op basisschool de Bernardus organiseren, op dit moment en in de toekomst. De doelstelling van onze ondersteuningsstructuur is het op zodanige wijze ondersteunen zodat ieder kind zich naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien. We werken voor die ondersteuning nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het Samenwerkingsverband 23-02 Primair Onderwijs (http://www.swv2302.nl/).

U kunt op onderstaande link klikken om het schoolondersteuningsprofiel te bekijken: