Leerling Lighthouse Team

Op onze school willen wij graag dat kinderen, juffen, meesters en ouders/ verzorgers gelukkig zijn. We vinden dat leerlingen ook het recht hebben om hun mening te geven over hoe zij vinden dat we het geluk van iedereen samen kunnen vergroten.

Dit kunnen leerlingen doen via het Leerling Lighthouse Team. Dit team bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen regelmatig met een teamlid.

Checklist van vaardigheden als lid Leerling Lighthouse Team voor de leerlingen:

- Ik wil vanuit de 7 gewoonten de kinderen gelukkig laten zijn op school

- Ik kan een voorbeeld voor andere kinderen zijn

- Ik wil leren samenwerken met kinderen, juffen, meesters en ouders

- Ik wil het begeleiden van leerlingenteams leren

- Ik kan denken in kansen

- Ik ben flexibel

- Ik kan creatief denken

- Ik wil leren presenteren voor groepen kinderen, juffen, meesters, ouders en anderen belangstellenden

- Ik kan buiten de groep werken en laat zien welk gedrag van mij verwacht wordt in de schoolruimtes

- Ik heb met de leerkracht overlegd over deelname aan het Leerling Lighthouse Team

- Ik heb met mijn ouders overlegd over deze aanmelding

Het opstarten van het Leerling Lighthouse Team

Leerlingen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen leerlingen ieder schooljaar solliciteren. Het Leerling Lighthouse Team is aan het einde van het schooljaar verantwoordelijk voor het opstarten van een nieuwe sollicitatieronde. Zij maken dan een ronde langs de groepen om de kinderen warm te maken om deel te nemen aan de sollicitatieronde.

De leerlingen die belangstelling hebben, krijgen een sollicitatieformulier mee. Dit formulier mogen ze thuis invullen en op school inleveren. De sollicitatieronde en bekendmaking wordt gepland door de kinderen en het teamlid en wordt door het persteam gedeeld met de leerlingen, de ouders en het team. Bij de sollicitatieronde zitten twee kinderen van het oude Leerling Lighthouse Team, de Intern Begeleider en een teamlid.

De bekendmaking naar de leerlingen toe gebeurt mondeling door de sollicitatiecommissie. Naar ouders, van wie de kinderen hebben gesolliciteerd, per mail door een teamlid of de Intern

Begeleider. De bekendmaking richting alle ouders zal per nieuwsbrief door het persteam gebeuren.

Ieder lid is pro-actief in

- het meenemen van een persoonlijk leerdoel, vanuit de startgesprekken met leerkracht en ouder(s)/ verzorger(s), waarbij duidelijk wordt waarin hij of zij het persoonlijk leiderschap wil oefenen. Het leerdoel wordt iedere vergadering onder de aandacht gebracht en meegenomen in de evaluatie;

- het voor ogen hebben op welke wijze hij of zij kan bijdragen aan het geluk van de leerlingen in de school;

- in het meenemen van zijn of haar persoonlijk mission statement mee naar de vergadering, vanaf het moment dat deze is opgesteld;

- het meebrengen van de map van het Leerling Lighthouse Team, waarin de documenten worden bewaard en

- het inbrengen van de ideeën van leerlingen van de school.

Begin met het einddoel voor ogen

In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar staat het verdelen van de rollen van de leden centraal. Te verdelen rollen zijn de rol van de voorzitter, notulisten, een leerling die ervoor zorgt dat de leden op tijd bij de vergadering aanwezig zijn, een leerling die zorgt dat er ranja klaar staat voor de leerlingen.

Het Leerling Lighthouse Team start aan het begin van het schooljaar met het maken van een eigen mission statement. Dit zullen ze presenteren in de groepen en zichtbaar maken op het bord in de gang. Hiervan wordt een foto gemaakt en gedeeld in de gangen, op de website en in de nieuwsbrief.

Daarna stellen ze de belangrijke zaken (de Big Rocks) en doelen voor komend schooljaar samen vast, die elke vergadering leidend zijn en geëvalueerd zullen worden. Deze Big Rocks worden weggezet in een planning en gedeeld met de leerlingen, team en ouder(s)/ verzorger(s).

Het Leerling Lighthouse Team zal bij bijvoorbeeld leiderschapsdagen een rol spelen, maar ook in de dagelijkse schooldag. Hierin blijft onze enige regel ‘Ik wil gelukkig zijn, ik wil dat de klas gelukkig is, ik wil dat de juffen en meesters gelukkig zijn. Daarom doen we gewoon en zijn we bijzonder!’ leidend.